AVANTATGES D'UNA FINESTRA DE FUSTA

Per què he de tenir finestres de fusta?

Gaudir dels avantatges de les finestres de fusta a casa és un plaer.
Es tracta de l’únic material 100% natural, renovable inesgotable i el seu consum afavoreix l’explotació forestal local i la protecció mediambiental. Quan més fusta es consumeix, més plantacions forestals a partir de vivers es fomentaran i augmentarà així les superfícies destinades a la plantació de boscos per produir fusta.
(Aquí parlem de pi del país, pi roig, castanyer i abet blanc).

Energia necessària per fabricar una finestra de fusta:
 
12 VEGADESMENYS QUE UNA DE PVC
78 VEGADES MENYS QUE UNA D’ALUMINI
 • La seva fabricació és la més ecològica de tots els materials que existeixen al mercat.
 • La fusta és el material de construcció més antic que l’home ha utilitzat des de la prehistòria (cabanes, eines, tancats, barques, ponts, mobles, vigues,…).
 • Té unes propietats, com a material, úniques: és renovable; inesgotable; permeable; aïllant acústic, tèrmic i elèctric; i té molt bona resposta estructural perquè aguanta molt bé els pesos.
 • La fusta contribueix a reduir el canvi climàtic ja que els boscos emmagatzemen gran quantitat de CO2 alhora que cedeix a l’atmosfera el preuat oxigen que fa possible la vida. Aquest CO2 perdura sempre dintre de la fusta.
 • És un material reciclable en altre productes del sector del moble com poden ser aglomerats i fins i tot, es pot produir energia si es converteixen enbriquetes de fusta. Tot i així, si no li donem sortida, quan acabi la vida útil de la finestra, el residu restant no contamina el sòl.
 • La fusta, veritable emblema ecològic, destaca per la seva versatilitat de formes que, unit a l’ús dels nous vernissos ecològics a l’aigua que fan disminuir la necessitat de manteniment tradicional, favoreixen l’aplicació de qualsevol tipus de projecte i estudi en tancaments avui en dia.
SI ES REDUÏS EL PERCENTATGE DE TANCAMENTS DE PVC I ALUMINI A LA MEITAT A FAVOR DELS TANCAMENTS EN FUSTA, A EUROPA, L‘ESTALVI DE CO2 ENVIATS A L’ATMOSFERA SERIA DE MÉS DE 5 MILIONS DE TONES


Quins són els meus BENEFICIS per tenir finestres de fusta?
 • Calidesa: sens dubte si ens apropem a una finestra de fusta les sensacions de benestar i calidesa que ens transmet no es poden igualar amb altres materials.
  Per exemple, la fredor que sentim tocant finestres d’alumini, no se sent amb les de fusta, calentes a l’hivern, i temperades a l’estiu.

 • Salut: Encara que el conjunt finestra sigui hermètic, la fusta, al tractar-se d’un material permeable que permet l’intercanvi de gasos des de l’interior a l’exterior i al revés, fa que l’ambient que respirem sigui sa i renovat, evitant malaties respiratòries.
  Les finestres de PVC, al ser un material provinent del petroli, es carreguen d’energia electrostàtica creant un ambient negatiu i atreuen la pols. A més, és un material no transpirable, produint humitats a les habitacions.
  Els entorns amb fusta, al tenir una bona resposta acústica evitant retrucs de la veu, milloren la concentració, el confort i faciliten el descans profund.

 • Estalvi econòmic: La fusta té el coeficient de pèrdua d’energia tèrmica més baix de tots els materials, és a dir, necessitem menys consum d’energia elèctrica a casa per refrigerar (a l’estiu) i calefactar (a l’hivern) per mantenir la temperatura interior constant. Aquest factor depèn del grau d’aïllament del material; la fusta és 1770 vegades més aïllant que l’ALUMINI.
EL COST DE LA FACTURA DE LA LLUM I/ O CALEFACCIÓ ANUAL SERÀ ENTRE UN 7 % I UN 18% MÉS ECONÒMICA SI DISPOSO DE FINESTRES DE FUSTA AMB VIDRE DOBLE AMB CAMBRA.

Són més cares les finestres de fusta?

A igualtat de característiques i vidre, el preu de la fusta per metre quadrat és inferior al dels altres materials. No s'ha obviar, però, que les finestres de fusta requereixen un manteniment periòdic d’entre 3 i 7 anys, en funció de l'orientació de la paret. Però gràcies als últims avenços en la indústria dels vernissos ecològics, s’ha aconseguit una millor durabilitat, augmentant aquest període. A més, s’ha aconseguit evitar que es desgasti tan ràpidament o s’esquerdi el producte i que s’embrutin les finestres perquè, al no carregar-se electroestàticament, ja no atreuen la pols. No obstant, si no ens agrada passar un temps pintant, tenim la solució amb la finestra de fusta mixta amb marc exterior d’Alumini.

Bellesa: Encara que la seva funció sigui la de regular l’entrada de llum evitant les inclemències meteorològiques, les podem considerar gairebé com un moble. Les noves tècniques, materials, tecnologia en maquinària i barnissos a l’aigua d’última generació, fan que les possibilitats de tipologia i acabats siguin gairebé infinites.
Les d’alumini, si no tenen una bona junta de trencament de pont tèrmic, condensen aigua (suen) sobre tot a l’hivern i pot arribar a malmetre'n la superfície.
Seguretat: Les finestres de fusta tenen la millor resposta davant del foc que qualsevol altre material de construcció. Quan crema una finestra de fusta, ho fa més lentament, aguantant sense deformar-se més de 90 minuts. S’assegura així l’estabilitat de l’estructura. Les emissions que es produeixen a la combustió són vapor d’aigua i CO2. Les emissions d’altres productes, com el PVC, són tòxiques i produeixen àcid clorhídrid, CO (gas tòxic), dioxines i compostos clorats a la seva combustió; d’altres vegades, la finestra es pot deformar bloquejant l’opertura en cas d’evaquació.

Sens dubte, la compra d’una finestra de fusta ens fa gaudir d’uns grans beneficis personals, econòmics, ambientals i estètics que fan que sigui l’opió més indicada per triar a casa nostra.


Font: "DISFRUTAR DE LAS BONDADES DE LA VENTANA DE MADERA”
Víctor J. Guardo Masó. Enginyer de Forest. AIRMATIC S.A.